- అంతరంగం - http://www.charasala.com/blog -

నాకీ MS ఎందుకో నచ్చేస్తున్నాడు!

Posted By charasala On July 28, 2006 @ 5:02 pm In వర్తమానం | No Comments

అప్పుడప్పుడూ మరీ పచ్చిగా మాట్లాడి బెదరగొట్టేస్తున్నా ఫరవాలేదనిపిస్తున్నాడు. కాంగిరేసు మాంత్రి అయివుండీ బాబును పొగడటం, ఎదుటిపక్షము వాళ్ళు తప్పును తప్పుగా ఒప్పుకోవటం ఈ కాలం రాజకియనాయకుని లక్షణం కాదే!
http://www.eenadu.net/story.asp?qry1=1&reccount=25 [1]


Article printed from అంతరంగం: http://www.charasala.com/blog

URL to article: http://www.charasala.com/blog/?p=59

URLs in this post:

[1] http://www.eenadu.net/story.asp?qry1=1&reccount=25: http://www.eenadu.net/story.asp?qry1=1&reccount=25