- అంతరంగం - http://www.charasala.com/blog -

అశ్వమేధయాగమట!

Posted By చరసాల On March 21, 2007 @ 7:28 am In వర్తమానం | 6 Comments

అదేం పోయేకాలమో గానీ! యాగాలూ, యజ్ఞాలూ వర్షాలు కురిపిస్తాయనే నమ్మేవారు ఇప్పుడూ తగలడ్డారు. తెలియని రోజుల్లో నెయ్యి, ఇతర భక్ష్యాలూ అగ్నిలో వేసి అగ్నిని తృప్తి పరిస్తే శుభం కలుగుతుందనుకునేవారు. ఇప్పుడూ అదే తంతా!
అప్పుడు ఒక మేలుజాతి శ్వేతాశ్వాన్ని ఊర్లమీదికి వదిలి అది తిరిగినంత మేరా నా రాజ్యం అని ప్రకటించుకోవడానికి వీలయ్యేది. మరిప్పుడు ఆ గుర్రం పాకిస్తాను వైపు వెళితే అక్కడి సైనికులు దాన్ని ఆపేస్తారా? కాల్చి చంపేస్తారా? ఈ యాగం చేసే ప్రభుద్దులు యాగ ధర్మం ప్రకారం వారిపై యుద్దం చేస్తారా?
సరే ఎలాగోలా ఆ గుర్రం మన ప్రాంతాలలోనే తిరిగి వచ్చిందనుకుందాం. యాగానికి ముందురాత్రి ఆ గుర్రంతో గడపాల్సిన వనిత ఎవ్వరు? సరే ఎవ్వరో ఒకరు గడిపారే అనుకుందాం… ఆ మరుసటి రోజు యాగంలో ఆ గుర్రపు ఒక్కో అవయవమే వేద మంత్రాల సాక్షిగా అగ్నికి ఆహుతి చేస్తారా? ఇది క్షుద్రదేవతలకు, గ్రామ దేవతలకు బలి ఇవ్వడం కన్నా హేయం కాదా? బలి చట్ట వ్యతిరేకమయితే యాగం కాదా? ఒకవేళ ఇవన్నీ జరగలేదనుకుంటే ఇక యాగమెందుకు?

ఎటు వెళుతున్నాం మనం? మళ్ళీ వేద కాలానికా?

–ప్రసాద్


Article printed from అంతరంగం: http://www.charasala.com/blog

URL to article: http://www.charasala.com/blog/?p=155