కర్నాటకం

తేది:November 20, 2007 వర్గం:వర్తమానం రచన:చరసాల 3,284 views

నాటకంలో మొదటి అంకానికి తెర లేచినప్పటినుండీ బ్లాగుదామనుకుంటున్నా వీలుపడింది కాదు. నాటకానికి తెర పడిందని అందరూ నిట్టూర్పు విడిచేంతలో మరో అంకం మొదలు!

న్యూయార్కులో నెల రోజులు

తేది:November 20, 2007 వర్గం:వర్తమానం రచన:చరసాల 3,307 views

మోర్గాన్ స్టాన్లీలో వుద్యోగం పుణ్యమాని నెలరోజులు న్యూయార్క్ నగరం నడిబొడ్డున నెలరోజులు నివాసం వుండే అవకాశం కలిగింది.