రిపబ్లిక్ డే – 1991

తేది:October 24, 2007 వర్గం:కవితలు రచన:చరసాల 5,455 views

ఇది అప్పటి దేశ రాజకీయాలకు, పరిస్థితులకు ఆవేదన చెందుతూ ఒకింత వ్యంగంగా రాసుకొన్నది.

********************************

విధ్యార్థి వీరా లేవర ఓసారి

తేది:October 23, 2007 వర్గం:కవితలు రచన:చరసాల 3,283 views

ఇది నేను ఫిబ్రవరి 10, 1991 లో బొబ్బిలి రాజా సినిమాలో “కన్యా కుమారీ కనపడదా దారి..” పాటకు రాసిన అనుకరణ. ఈ మధ్య దిలీప్ ఇండియా వెళ్ళినపుడు చెదలు పడుతున్న అప్పటి నా రాతలని డిజిటీకరణ చేసి నాకు పంపాడు. ఇప్పటికి వీలు చిక్కింది ఈ ఒక్కదాన్ని బ్లాగులో పెట్టడానికి. ఇందులో నా పాత రాతలని దాయాలన్న తపన తప్ప ఈ పాటలో సారమేమీ లేదు.