అంతరంగం కొత్తరూపు

తేది:June 27, 2007 వర్గం:వర్గీకరింపబడనివి రచన:charasala 3,271 views

చివరికి కూడలి మొహం చూడకూడదని ఒట్టు పెట్టుకొని నా బ్లాగును ఆధునీకరించాను(?). వర్డ్‌ప్రెస్ 2.2 కు ఆధునీకరించి సుమనాసా వారి కొత్త చొక్కా తొడిగాను. లెస్టర్ చాన్ దగ్గర నుండీ “ఎన్నికలు”, “దర్శనాలు”, “ముద్రించు”, “ఈ-మెయిల్ చేయి” లాంటి అలంకరణలను తెచ్చి చేర్చాను.
ఒక్కసారి మా బ్లాగింటికి వచ్చి చూసి పొండి. వీలయితే మీ అమూల్యమైన ఓటు కూడా వేసి వెళ్ళండి.

మీ దర్శనానికి ముందస్తు ధన్యవాదాలు.

–ప్రసాద్

నా బ్లాగుకు ఏడాది!

తేది:June 4, 2007 వర్గం:వర్గీకరింపబడనివి రచన:చరసాల 4,053 views

చూస్తూ చూస్తుండగానే ఓ ఏడు దొర్లి పోయింది. బ్లాగు మొదలెట్టి సంవత్సరం అయింది. అసలు మొదట బ్లాగు మొదలు పెట్టాలని అనుకోలేదు. మా పిల్లలకు తెలుగు నేర్పించాలంటే తెలుగులో ఏమైనా మంచి ఆటాపాటలు వున్నాయా అని గూగుల్ చేయడం మొదలెట్టాను. ఆ ప్రయత్నంలో చావాగారి బ్లాగు తగలడం, ఆయన బ్లాగు తీగ పట్టుకు లాగితే బ్లాగురుల గుంపు డొంక తగలడం జరిగింది. అప్పటికే మనసులో పేరుకుపోతున్న, మాయమవుతున్న రకరకాల భావనలను బ్లాగుపెట్టెలో పేరిస్తే బాగుంటుంది కదా అనుకున్నాను.